Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Site Settings

   Minimize
  Basic Settings

In this section, you can set up the basic settings for your site.
  Site Details

37E4C9EA-2076-4CDA-9DA3-137B5319C239

  Marketing

  Submit

  Submit

  Create


  Appearance

  Advanced Settings


  Stylesheet Editor

 Update   

Created By QT Hệ thống On 11/6/2018 7:45:27 AM
Last Updated By System On 4/20/2024 10:13:38 PM

Thông báo

   Minimize
Thông báo cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2024
Công văn rà soát, lập danh sách người lao động chưa có việc làm ổn định đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn xã
Công văn rà soát, lập danh sách cá nhân trực tiếp tham gia làm nên đại thắng mùa Xuân 1975
Thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng
Thông báo triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS đợt 1/2024

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Thăng Phước - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.049
Email:xathangphuoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

   Minimize
Tổng số lượt truy cập