Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Văn bản địa phương

   Minimize
Từ khóa
STTTiêu đề
1 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5 năm 2024
2 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 năm 2024
3 Báo cáo KT-XH quý I năm 2024
4 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02 năm 2024
5 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01 năm 2024
6 Báo cáo tổng kết công tác nông nghiệp năm 2023
7 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 12 năm 2023
8 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 12 năm 2023
9 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11 năm 2023
10 Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý Hội năm 2023
11 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10 năm 2023
12 Báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng năm 2023
13 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 năm 2023
14 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 năm 2023
15 Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2023
16 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 05 năm 2023
17 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 04 năm 2023
18 Báo cáo tình hình KT-XH tháng quý I năm 2023
19 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02 năm 2023
20 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01 năm 2023
21 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023
22 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch KT-XH, QP-AN năm 2022
23 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10 năm 2022
24 Ke hoach ra soat ho ngheo, can ngheo 2022
25 Báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng năm 2022
26 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 năm 2022
27 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 năm 2022
28 Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2022
29 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 05 năm 2022
30 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 04 năm 2022
31 Báo cáo tình hình KT-XH tháng quý I năm 2022
32 Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02 năm 2022
33 Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 10 năm 2021
34 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC 6 tháng đầu năm 2021

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Thăng Phước - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.049
Email:xathangphuoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

   Minimize
Tổng số lượt truy cập