Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hoạt động kinh tế

   Minimize
Hội nghị lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chung xã Thăng Phước giai đoạn đến năm 2030
Chiều ngày 22/5/2024, UBND xã Thăng Phước tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Đồ án quy hoạch chung xã Thăng Phước giai đoạn đến năm 2030. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ...
Thăng Phước tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023
Chiều ngày 14/12/2023, UBND xã Thăng Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2024.
Thăng Phước: Bàn giao bò thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Chiều ngày 01/12/2023, UBND xã Thăng Phước tổ chức bàn giao bò cho các hộ dân tham gia dự án liên kết "Nuôi bò nái lai sinh sản, kết hợp tiêu thụ bò thịt trên địa bàn xã Thăng Phước".
Thăng Phước: Bế giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Sáng ngày 02/11/2023, UBND phối hợp với Hội Nông dân, Hội LHPN xã và Phòng LĐ-TB&XH huyện, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề