Thời gian triển khai tiêm vắc xin từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 05/11/2021, tại 06 địa điểm trên địa bàn toàn huyện, gồm:
- Công dân xã Bình Lâm và Bình Sơn tiêm tại Điểm tiêm số 1, Phòng khám đa khoa khu vực Việt An;
- Công dân xã Quế Thọ và Thăng Phước tiêm tại Điểm tiêm số 2, Trạm y tế xã Quế Thọ;
- Công dân xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa và thị trấn Tân Bình tiêm tại Điểm tiêm số 3, Trạm y tế xã Hiệp Thuận;
- Công dân xã Quế Lưu và Phước Gia tiêm tại Điểm tiêm số 4, Trạm y tế xã Quế Lưu;
- Công dân xã Sông Trà và Phước Trà tiêm tại Điểm tiêm số 5, Trạm y tế xã Sông Trà;
- Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức sẽ tổ chức tiêm vét trong buổi sáng ngày 05/11/2021 cho các đối tượng hoãn tiêm tại các điểm tiêm tại xã.