Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

   Minimize

Hội đồng nhân dân xã Thăng Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 11

Người đăng: Admin Thang Phuoc Lượt xem: 140

Ngày 26/12/2023, HĐND xã Thăng Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và xem xét, quyết định một số nội dung theo luật định.

Tham dự kỳ họp có bà Đoàn Thị Mỹ Phúc - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn, đại biểu HĐND huyện tại khu vực Bình Sơn - Thăng Phước; đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban, ngành, hội, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn và 18/18 vị đại biểu HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Đ/c Lê Thanh Luận, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ giải pháp năm 2024; về tình hình thu - chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền; kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của HĐND xã; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024...

Trong năm 2023, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ và Nhân dân nên đã thực hiện đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 1.296 tấn, vượt 12,5% so với NQ. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản ổn định; không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tốt chủ trương về xây dựng Nông thôn mới và thôn NTMKM đến nay xã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Tổng thu ngân sách vượt 204,5% so với NQ và vượt 220,8% so với KH; trong đó, thu ngân sách tại đạt 100% so với chỉ tiêu theo KH huyện;
Huy động các loại quỹ đến nay đạt vượt 12,54%. Thu quỹ PCTT đạt 100%. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có những chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục ở các cấp học nhìn chung ổn định, huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 100%, tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Duy trì tốt việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chế độ chính sách  đối với người có công được quan tâm giải quyết kịp thời; các đối tượng bổ trợ xã hội được đảm bảo, các hoạt động VH, VN, TDTT được tổ chức thường xuyên. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững ổn định; công tác quốc phòng được tăng cường. Đời sống nhân dân vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. 


Tại kỳ họp, có 11 lượt ý kiến của đại biểu; các đại biểu đã tập trung bàn một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành 29 chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, đặc biệt là quan tâm thực hiện hoàn thành 04 tiêu chí nông thôn mới còn lại và các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, phấn đấu cuối năm 2024 về đích xã nông thôn mới.


Đ/c Phan Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao giấy khen
cho các đại biểu HĐND xã có thành tích năm 2023

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết kỳ họp gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND xã khoá VIII; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND xã khoá VIII.

Tác giả: Thu Hồng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Thăng Phước - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.049
Email:xathangphuoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

   Minimize
Tổng số lượt truy cập