Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Site Settings

  Basic Settings

In this section, you can set up the basic settings for your site.
  Site Details

37E4C9EA-2076-4CDA-9DA3-137B5319C239

  Marketing

  Submit

  Submit

  Create


  Appearance

  Advanced Settings


  Stylesheet Editor

 Update   

Created By QT Hệ thống On 11/6/2018 7:45:27 AM
Last Updated By Admin Thang Phuoc On 1/17/2024 10:25:00 AM

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
No records to display.

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Thăng Phước - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.049
Email:xathangphuoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập